Genel Kültürü Öğrenen Çocuklar


Genel Kültürü Öğrenen Çocuklar ; Yerel, ulusal ya da uluslararası herhangi bir konu hakkında meydana gelen olayların, olguların ve özelliklerin bilinmesi genel kültürü oluşturur. Tek bir konu olabileceği gibi, çeşitli konular da genel kültür kategorisinde yer alabilir.

            Bilgi birikimini artırmak için; okumak, araştırmak, gezip görmek, izlemek, uygulamak, yaşamak, dinlemek gerekir. İlgili olunan bir alanda bilgilenmek genel kültüre katkıdır. Bilgi seviyesi ve kültür; insanın ve toplumların yaşam biçimini, benliğini ve kim olduğunu gösterir. Erken yaşta bilgili ve kültürlü çocuklar yetiştirmek daha güçlü, daha uyumlu, sorunsuz ve güven dolu toplumlar oluşması için gereklidir. Genel kültür nesilden nesillere ‘’öğren, öğret’’ mantığı ile kazandırılmalı ki; sürekliliği devam etsin.

Genel Kültürü Öğrenen Çocuklar
Genel Kültürü Öğrenen Çocuklar

 Çocukların Bilgi Birikimini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

            İlk koşul okumaktır. Bilgi en çok okuyarak kazanılır. Okuyan çocuk ve yetişkinler bilgi birikimini artırırlar. Okuyan çocuk bilgili çocuktur. Kitap okumaya özendirmek ve okuma sevgisi aşılamak, yetişkinlere düşen görevlerden biridir.

            Çocuğun merak ettiği her konuda hazır bilgi sunmak yerine, onu araştırmaya teşvik etmek gerekir. Teknoloji ve internetin avantajlarını değerlendirip, araştıran ve öğrenen çocuklar yetiştirilmelidir.

            Gezip görmek ve keşfetmek de genel kültürü artırır. Çocuğun yeni yerler görmesi ve yeni bilgiler edinmesi; onun genel kültürüne katkı sağlar. Boş vakitlerde mutlaka tarihi ve turistik yerler gezdirilmelidir. Çocuğun ufkunun açılmasına olanak verilmelidir.

            İlgili olduğu alanda; çeşitli eğitimler alması sağlanıp, bilgi seviyesini artırması amaçlanmalıdır. Örneğin; sinema, müzik ve sanat gibi.

            Televizyonlarda genel kültürü artırıcı ve mutlaka bilgi verici yayınlar izlenmelidir. Çocuğu körelten ve ona katkı sağlamayan içeriklerin izlenmesine engel olunmalıdır.

            Bilgi ve kültür önce ailede kazanılır. Çocuklara aktarımda bulunabilmek için; anne ve babanın da belli bir kültür seviyesinde olması gerekir. İnsan önce kendini geliştirmelidir ki, diğer insanlara faydalı bilgiler sunabilsin.

            Çocuğun eğitimi ve bilgi kazanımı için her türlü olanak sağlanmaya çalışılmalıdır.

            Genel kültür seviyesi yüksek çocuklar yetiştirmenin yolu iletişimden geçer. Anne ve babadan çocuğa bilgi aktarımı iletişim yoluyla olur. Ailenin çocukla iletişimi güçlü olmalıdır ve böylece bilgi alışverişi yapılabilsin.

Çocukların Bilgi Birikimini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?
Çocukların Bilgi Birikimini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

Çocuklar için Genel Kültür Kategorileri Nelerdir?

  •  Yemek
  •  Tarih
  •  Edebiyat
  •  Sanat
  •  Moda
  •  Coğrafya
  •  Müzik
  •  Sinema

 gibi başlıklar örnek gösterilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir