Fotoğrafçılık İşi Müşteri Sözleşmesi

 Fotoğrafçı: Renkli Hayallerim

Fotoğrafçı E-posta: satis@renklihayallerim.com

Müşteri bilgileri olarak sipariş sırasında teslimat ve fatura adresi bölümüne girilen bilgiler esas alınır. Tüm detaylar mesafeli satış sözleşmesinde  (https://www.renklihayallerim.com/mesafeli-satis-sozlesmesi/) açıkça belirtilmiştir.

 1. Sözleşmenin konusu;

İşbu sözleşme iş sahibi müşteri ile yüklenici fotoğrafçı arasında anlaşma ile gerçekleştirilecek fotoğraf çekimi esnasında ve fotoğraf çekiminin öncesinde ve sonrasında,  her iki tarafı da hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi etmek, fotoğraf çekiminin ne şekilde gerçekleşeceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen eserlerin üzerindeki kullanım sahipliğinin belirlenmesi ve taraflar arasındaki ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Sözleşmenin Tarafları;

İşbu sözleşmede, Renkli Hayallerim yüklenici fotoğrafçı olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmede, iş sahibi müşteri olarak anılacaktır.

 

 1. Tarafların Yükümlülükleri;

İş sahibi müşteri, yüklenici fotoğrafçı ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, aldığı ürünün kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, fotoğraf çekimi esnasında yaşanan olumsuzluklarda tek sorumlu olarak yüklenici fotoğrafçıyı görmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Yüklenici fotoğrafçı veya onun ajansından birlikte çalıştığı herhangi birisi, yangın, sel, deprem, ulaşım sorunları, doğal afetler, kaza, hastalık, ya da teknik sorunlar gibi mücbir haller de dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle yüklenmiş olduğu görevlerinden herhangi birini veya tamamını yerine getiremez ise, yüklenici fotoğrafçı tarafından taahhüt edilen işin yerine getirilmesi amacıyla başka bir yetkili profesyonel yönlendirilebilir. Yüklenici fotoğrafçı, fotoğraf çekimi esnasında ihtiyaç duyması halinde asistan getirebilir.

Taahhüt edilen işin yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek başka diğer aksaklık durumunda ise yüklenici fotoğrafçı tarafından alınan tüm ücretler, iş sahibi müşteriye iade edilir. Taahhüt edilen iş yerine getirildikten sonra, fotoğrafların iş sahibi müşteriye sunumu hususunda mücbir haller dışında herhangi bir nedenle aksaklık olması durumunda yüklenici fotoğrafçı tarafından tahsil edilen ücretler rezervasyon ücreti olarak ödeme yapılan kısım haricindeki diğer tüm yapılan ödemeler yüklenici tarafından iş sahibi müşteriye ücret iade edilir. Teknik nedenlerden dolayı fotoğraf ve video kayıplarında yüklenici fotoğrafçıya ve ajansa sorumluluk yüklenemez. Meydana gelen zararın telafisi için mümkün ise belirlenen tarihten başka bir gün fotoğraf çekimi yapılır bu halde iş sahibi tarafından ücret iadesi talep edilemez.

Yüklenici fotoğrafçı tarafından tahsil edilen ücretlerin iadesini gerektiren ve yukarıda sayılan durumlarda, iade tutarı iş sahibi müşterinin ödediği miktarın toplamını geçemez. İade hali gerçekleştiği durumlarda iş sahibi, yüklenici fotoğrafçıdan iadesi gerçekleştirilen tutar dışında hiçbir ad ve alacak altında tazminat ve alacak talebinde bulunamaz.

Akşam saatlerinde yapılacak fotoğraf çekimlerinde, iş yoğunluğu olduğu hallerde, yüklenici fotoğrafçı yerine, yüklenici fotoğrafçı tarafından başka bir yetkili personel fotoğraf çekimi için görevlendirilebilir. Tüm gün yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde yüklenici fotoğrafçının iki saat istirahat hakkı vardır.

Yüklenici fotoğrafçının, fotoğraf çekimi yapılacak alanda yarı-profesyonel makinayla çekim yapılabilmesi, fotoğraf çekimine engel teşkil eden bir hal veya resmi makamlarca fotoğraf çekimine müdahale edilmesi veya resmi makamlarca ilgili alanda yüklenicinin fotoğraf çekmesine izin verilmez ise yüklenici fotoğrafçıya sorumluluk yüklenemez, tüm sorumluluk iş sahibi müşteriye aittir. Fotoğraf çekimi esnasında, çekim sahasında bulunan diğer insanların yanı sıra aile üyelerinin/yakınlarının bilerek veya bilmeyerek fotoğraf çekimine engel teşkil etmesi durumunda yüklenici fotoğrafçıya sorumluluk yüklenemez, tüm sorumluluk müşteriye aittir.

Fotoğraf çekimi esnasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları, program komplikasyonlar, süslemeleri düzenleme şekli ve yöntemi, fotoğraf çekiminin ve çekilen alanın yönetimi ve var olan muhtemel kısıtlamalar yüklenici fotoğrafçıyı olumsuz etkileyebilir. Bu halde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlar sebebiyle yüklenici fotoğrafçıya sorumluluk yüklenemez. Ankara İli dışındaki fotoğraf ve video çekimlerinde ulaşım, konaklama gibi kişisel harcamaların dışındaki diğer masraflar iş sahibi müşteriye aittir. Yapılan diğer harcamalar nedeniyle yüklenici fotoğrafçı iş sahibi müşteriden ücret talep edebilir.

İş sahibi müşteri çekim tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde fotoğraflarını baskı için seçmesi, onaylaması ve  tamamını teslim almakla yükümlüdür. Bir (1) yıl içinde yapılmadığı taktirde yüklenici fotoğrafçının hiçbir sorumluluğu yoktur. İş teslim edilmiş sayılır, hiçbir şekilde müşteriye ücret iadesi yapılmaz.

İş sahibi müşteri yüklenici fotoğrafçı tarafından hazırlanan fotoğraf arşivini aldıktan sonra, ayrıca yeni bir arşivleme sorumluluğu iş sahibi fotoğrafçıya yükletilemez.

Yüklenici fotoğrafçıya işbu anlaşma ile akdedilen sorumluluklar dışında herhangi başka ek bir sorumluluk yükletilemez.

 

 1. Yüklenici fotoğrafçının Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

İş bu fotoğrafçılık sözleşmesi yapıldığında, iş sahibi müşteri rezervasyon amaçlı olarak, yüklenici fotoğrafçıya toplam fotoğrafçılık ücretinin % 30’luk kısmının ödemesini yapar. Bu ücret başkası için devir olmaz. Söz konusu fotoğrafçılık ücretinin tamamı, iş sahibi tarafından fotoğrafçılık hizmetlerinin yapılacağı gün yüklenici fotoğrafçıya tam olarak ödenmelidir. Ödeme yapılmaz ise, yüklenici fotoğrafçı, herhangi bir yükümlülüğü kabul etmez ve iş bu anlaşmayı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşme tek taraflı veya yüklenici fotoğrafçıdan kaynaklanmayan nedenlerle karşılıklı olarak feshedildiğinde, rezervasyon ücreti olarak ödeme yapılan kısım haricindeki diğer tüm yapılan ödemeler yüklenici tarafından iş sahibine iade edilir. Her ne şart altında olursa olsun rezervasyon ücretinin geri ödemesi yapılamaz.

 

 1. Yeniden planlama:

İş sahibi müşteri tarafından fotoğraf çekim tarihinde değişiklik talep edildiğinde, tarafların ortak iradeleriyle ileri yeni bir tarihte anlaşma sağlanması durumunda, fotoğraf çekimi ücreti için, anlaşılan tarihte geçerli olan yeni paket fiyatları üzerinden hesaplama yapılacaktır. İş sahibi müşterinin fotoğraf çekimi için ileriye dönük olarak talep ettiği tarihte yüklenici fotoğrafçının yoğun olması durumunda yüklenici fotoğrafçıya sorumluluk yüklenemez.

 

 1. Model Yayın:

Bu sözleşme ile yüklenici fotoğrafçı tarafından çekilen tüm fotoğraflar, yüklenici fotoğrafçı tarafından reklam, ticaret, tanıtım, sergi gibi herhangi bir kısıtlama olmaksızın, tüm medya, sosyal medya vb. alanlarda kullanma hakkına sahiptir. Yüklenici fotoğrafçı kendisinin çekmiş olduğu fotoğrafların kullanımını üçüncü şahıslara verebilir ve bu fotoğrafların üçüncü kişilerce kullanılması karşılığı elde edilen tüm ücretler yüklenici fotoğrafçıya aittir. İş sahibi müşteri, yüklenici fotoğrafçıdan izin almaksızın, yüklenici tarafından çekilen fotoğrafları, bizzat kendisi tarafından veya devredeceği üçüncü şahıslar tarafından ticari amaç kullanılamaz.

 

 1. Telif Hakkı:

İş bu sözleşmede yüklenici fotoğrafçı olarak anılan Tuğba GÖKÇEN KARAHAN tarafından çekilen tüm fotoğraflar yüklenicinin malıdır, telif hakkı yükleniciye aittir ve hak Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakkı Yasaları ( 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanımlanmıştır. ) tarafından korunmaktadır. İş sahibi müşteri, söz konusu fotoğraflar üzerinde mülkiyet hakkı ve reklam amaçlı görüntülerin kullanımı için herhangi bir hak iddia edemez. İş sahibi müşteri bu yöndeki tüm haklarından feragat etmiş sayılır.

 

 1. Taciz:

Yüklenici fotoğrafçı veya çalışma ekibinden herhangi birine iş sahibi veya onun yakınları veya üçüncü şahıslar tarafından konusu suç teşkil eden, yaralama, gasp, tehdit, hakaret, yağma vb fiillerin meydana gelmesi durumunda, yüklenicinin her türlü talep şikayet ve dava hakkı saklı kalmak kaydı ile iş sahibi sorumludur. Bu halde yüklenici fotoğrafçı hemen çekimi sonlandırır. Bu halde iş sahibi müşteri hak edilen ücretin tamamını yüklenici fotoğrafçıya ödemekle yükümlü olup, bu halde yükleniciye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

 

 1. Görüntü İşleme / Baskı:

Yüklenici tarafından çekilen ve hazır hale getirilen fotoğrafların tamamı iş sahibi müşteriye dijital ortamda teslim edilir. Çekilen fotoğrafların yüklenici fotoğrafçı tarafından arşivlenme süresi 6 (altı) aydır, her ne sebep ile olursa olsun fotoğraf çekim gününden itibaren 6 (altı) ay içinde iş sahibi müşteri tarafından alınmayan fotoğraflardan yüklenici fotoğrafçı sorumlu tutulamaz.

İş sahibi müşteri fotoğraf albümü için seçmiş olduğu fotoğraf kodlarını yazılı bir şekilde fotoğraf çekim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde yüklenici fotoğrafçıya teslim etmesi gerekir. İş sahibi müşteri için hazırlanacak fotoğraf albümünün modelinde ve albüm iç tasarımında kullanılan renk, siyah ve beyaz ile seçici renkli görüntülerin bir karışımını içerebilir. Fotoğraf albümünün tasarımında kullanılacak fotoğraflar üzerinde renk düzeltme ve/veya rötuş yapma yüklenici fotoğrafçının takdir hakkına tabidir. İş sahibi müşteri, daha önceden standart olarak belirlenenlerin dışında daha fazla istek ve değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, yüklenici fotoğrafçı bunların karşılığını iş sahibi müşteriden ücret talep edebilir.

Tarafların ortak iradeleriyle meydana getirilen tasarım sonrasında, tasarımın baskıya gönderilmesinden önce, iş sahibi müşteri tarafından albüm değişikliği talep edilir ise her fotoğraf için 20 TL yeni tasarım ücreti iş sahibi müşteri tarafından yükleniciye ödenir. Sipariş edilen fotoğraf veya fotoğraf albümleri baskıdan geldiğinde iş sahibi müşteri yüklenicinin ofisinden teslim alır. Fotoğraf ve albümlerinin il içine ya da il dışına gönderilmesi iş sahibi tarafından talep edilmesi durumunda gönderim ücreti de dahil olmak üzere tüm masraflar iş sahibi müşteriye aittir.

Albüm dış kapak tasarımları özel ve butik çalışmalar olduğu için ana renk tonları veya yakın renk tonları ile yüklenici tarafından en iyi tasarım baz alınarak yapılır. İş bu sözleşme ile kararlaştırılan fotoğraf albümü tasarımı ve modeli yapılıp hazır edildikten sonra iş sahibine teslim edilir. İş sahibi tarafından teslim alınan fotoğraf albümünün kullanım şartlarına bağlı meydana gelen deformasyon neticesinde, yüklenici tarafından fotoğraf albümünün değişimi ve iadesi alınmaz. Ancak iş sahibi müşterinin talebi ile yeniden fotoğraf albüm tasarımı ve baskı ücreti alınır.

 

 1. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi:

İş sahibi müşteri fotoğraf çekim tarihinden önce işbu sözleşmeyi feshetmek isterse, bu feshi yazılı olarak yüklenici fotoğrafçıya bildirmek zorundadır. Bu halde, yüklenici fotoğrafçı uğradığı zararları iş sahibinden talep edebileceği gibi, rezervasyon ücreti olarak kararlaştırılan ve tahsil edilen ücretlerin geri ödemesi yapılamaz. Sağlık, vefat ve ayrılık gibi belgelenebilir durumlarda iş sahibince ödenen tutardan, bu tutarın %18’ i oranında KDV, %25’i oranında hizmet bedeli karşılığı olacak şekilde kesinti yapılarak kalan tutar 30 (otuz) iş günü içinde yüklenici fotoğrafçı tarafından iade edilecektir.

Yüklenici fotoğrafçı haklı nedenlere (fotoğrafçılık ücretinin zamanında, eksik veya hiç ödenmemesi, iş sahibi veya yakınları tarafından yüklenici fotoğrafçı veya onun ekibinden birisine karşı hukuka aykırı fiillerde bulunulması, iş sahibinin sorumlu olduğu yükümlülüklerden kaçınması ..vb) dayanılarak iş bu sözleşmeyi yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

 

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İş bu sözleşmeden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar neticesinde açılacak her türlü takip ve davada Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu sözleşmeden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar neticesinde açılacak her türlü takip ve davada yüklenici fotoğrafçı tarafından yapılan her türlü masraf ve avukatlık ücretleri konusunda sorumluluk iş sahibine aittir.

İnternet üzerinden online randevu alarak yüklenici fotoğrafçı ile sözleşmeyi onaylayan iş sahibi müşteriler bu sözleşmedeki yükümlülükleri kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme, toplam 6 (altı) sayfadan ibaret ve 2 (iki) nüsha şeklinde düzenlenmiş olup, bir nüshası iş sahibi müşteride, diğer nüshası yüklenici fotoğrafçı da kalacaktır.

Online olarak kabul edilen bu sözleşme ayrıca iş öncesi taraflar arasında ıslak imzalı olarak imzalanacaktır.